Väestönsuojan tarkastus

Pelastuslaki määrää väestönsuojat tarkastettavaksi vähintään 10 vuoden välein ja pitämään
suojien laitteet ja varusteet kunnossa koko ajan.

10 vuoden välein tehtävässä tarkastuksessa tarkastetaan varusteiden olemassa olo, niiden kunto ja voimassa olo päiväys. Koneiden ja laitteiden kunto ja toimivuus testataan ja suojaan tehdään tiiviyskoe. Varusteet sekä koneiden ja laitteiden toimintakunto tulisi lisäksi tarkastaa 1 vuoden välein.

Vastuu lain noudattamisesta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

VSS-tarkastajamme on Kuopion Pelastusopiston kouluttama asiantuntija,
joka on Pirkanmaan alueella tarkastanut ja kuntoon laittanut useita
satoja väestönsuojia.

Tiivis yhteyden pito Pirkanmaan pelastusviranomaisiin sekä ammattimainen toiminta takaa asiakkaalle lain vaatimukset täyttävän, kustannustehokkaan palvelun.

Lisätietoa: Pelastuslaki 379/2011 12§

Ota yhteyttä ja kysy tarjous kohteeseesi.